Handledning

Behovet av handledning för företag och i offentlig förvaltning kan variera stort. Ibland kan en kortare insats vara till nytta i samband med förändringar, kris eller behov av kompetensutveckling. Handledning kan användas för specifika ärenden eller för svårigheter i relationer inom den egna gruppen eller med kunder, gäster eller patienter. Som egen företagare kan du även i perioder ha behov av utveckling. Handledningen kan bli ett stöd för att utveckla din affärsmässighet, men även din förmåga att hantera livet som egen företagare med allt vad det innebär.

 
GDQ

Vilket stadium befinner sig gruppen du arbetar i? Denna fråga kan utforskas med hjälp av ett beforskat instrument GDQ (Group Development Questionnaire). Forskningen visar att alla grupper går igenom 5 stadier i sin utveckling och vilken stadie man befinner sig är avgörande för möjligheten att vara effektiv och produktiv i sitt arbete. De olika stadierna har också olika behov av sin ledare och gör att ledaren behöver anpassa sig och sina krav därefter. Att genomföra en GDQ kräver inte lång tid men ger desto mer för en grupp som behöver utforska sina utvecklingsmöjligheter och få en handlingsplan för dessa. För att göra GDQ mätning krävs att konsulten är certifierad i instrumentet, vilket jag är.

 
OBM - Organizational Behavioural Management

Detta är en metod att tillämpas på organisationer men kan även användas i det dagliga ledarskapet. Metoden är en god hjälp i att förstå hur vi människor motiveras och vad som är drivkrafterna bakom vissa beteenden.

Läs mer...
 
Grupputveckling

Gruppers sammansättning i arbetslivet är vanligtvis dynamiskt. Det ställer stora krav på gruppmedlemmar att själva förändras och anpassa sig efter organisationens förändringar. För en optimalt fungerande grupp kan ett stöd under en period vara ett sätt att utvecklas på samt bättre uppnå gruppens mål och pricka in sitt uppdrag. Detta samtidigt som medlemmarna i gruppen mår bra och skapar bra arbetsrelationer.

 
Beteendebaserad säkerhet

Att arbeta med säkerhet involverar all personal och ställer stora krav på ledningens sätt att förmedla sin syn på säkerhet, inte bara i ord utan även i handling.

Läs mer...
 
Individuell ledarutveckling

Behöver du en förändring och utveckling av ditt ledarskap? Individuell ledarutveckling innebär att du som är ledare för andra, får stöd i att sätta upp mål både på organisatorisk, professionell och personlig nivå.

Med hjälp av ett strukturerat program arbetar vi tillsammans målmedvetet för att du ska uppnå de resultat du vill ha i ditt liv och i arbetet. Fokus är att finna bättre balans i livet genom beteendeförändring. Programmet är utvecklat för svenska ledare och med aktuell forskning i kognition och motivation. Det finns även möjlighet, utifrån Dina behov, att skapa ett helt personligt program för ditt ledarskap.

 
More Articles...
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2